Svenska Nyheter

Superstark tillväxt inom IT-branschen:

Stockholms Handelskammare

 3510Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Stockholms Handelskammare.
Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län stärkts under tredje kvartalet. Konjunkturindikatorn för tredje kvartalet 2016 ökar från 100,8 till 102,5. Ekonomin är starkare än normalt och växer mer än det historiska genomsnittet.

– Företagen i Stockholm fortsätter att anställa och IT-branschen uppvisar sina starkaste siffror på sex år. Men arbetskraftsbristen fortsätter att hålla tillbaka tillväxten och är den högsta på åtta år. De snabbväxande IT-företagen skriker efter programmerare och har stora problem att hitta personal.

Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Stockholms Handelskammare.

– Vi måste investera mer i fler bostäder och bygga Östlig förbindelse samt initiera nya tunnelbaneprojekt. Kompetensförsörjningen måste säkras genom bättre möjligheter att locka talanger till regionen, vilket kan uppnås genom att förenkla för arbetskraftsinvandring, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.

Rapportens huvudpunkter:

 • Stockholmsbarometern stärks under det tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå som är starkare än normalt. Lyftet förklaras främst av ett ökat förtroende hos hushållen.
 • Tjänstenäringarna ger viss skjuts till näringslivet med IT-branschen som det främsta dragloket. Handeln backar dock på bred front och byggbranschen går sidledes trots hög efterfrågan.
 • Arbetskraftsbristen blir allt värre och når de högsta nivåerna på åtta år. Flera branscher har svårt att hitta arbetskraft, vilket hämmar Stockholms läns tillväxt.På den interaktiva siten www.stockholmsbarometern.se kan du läsa mer om Stockholmsbarometern samt själv laborera med statistiken.

  Pressbilder på Andreas Hatzigeorgiou finns på http://www.chamber.se/cldocpart/3510.jpg.

  Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.

  Om Stockholmsbarometern

  Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.